współpraca

Inwestujemy w nieruchomości

Współpraca z nami

divider

Zapraszamy przedstawicieli biur nieruchomości do współpracy przy sprzedaży i wynajmie należących do nas nieruchomości.

Gwarantujemy ciągły dostęp do atrakcyjnych ofert oraz korzystne dla obu stron warunki współpracy. Współpraca z naszą firmą pozwoli Państwu powiększyć bazę ofert oraz zwiększyć przychody biura. W celu nawiązania współpracy, prosimy przesłać do nas informacje o Państwa firmie za pomocą poniższego formularza lub bezpośredni kontakt. 
    przystojny, młody mężczyzna uśmiecha się

    Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu oraz w przypadku wyrażenia zgody na marketing -przesyłania ofert handlowych. Dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO/GPRD). Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pan/Pani decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne.

    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem danych pod adresem biuro@anovi.eu