test formularza

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych w celach marketingowych.
Administratorem danych jest Spółka ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Balicka 35, 30-149 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000271496, NIP 6772272339 (dalej Administrator danych). Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia i wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu oraz w przypadku wyrażenia zgody na marketing -przesyłania ofert handlowych. Dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO/GPRD). Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pan/Pani decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem danych pod adresem daneosobowe@aramus.eu.